Usługi

Świadczę usługi z zakresu architektury krajobrazu, czyli kształtowania przestrzeni życiowej człowieka. Każdy projekt to dla mnie nowe wyzwanie, do którego podchodzę indywidualnie i z ogromną pasją.

Projekty ogrodów / Zieleń miejska / Mała architektura / Zielone dachy / Zielone ściany

Świadczę usługi z zakresu architektury krajobrazu, czyli kształtowania przestrzeni życiowej człowieka. Każdy projekt to dla mnie nowe wyzwanie, do którego podchodzę indywidualnie i z ogromną pasją. Dużą uwagę przywiązuję do detali. Chcę tworzyć przestrzenie, które są użyteczne, piękne - w pełni wykorzystują potencjał i charakter miejsca. Zawsze mam swoją wizję, ale nie przedkładam jej nad Twoje oczekiwania.

Stawiam przede wszystkim na funkcjonalność projektowanych przestrzeni oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Pomogę Ci przygotować wyjątkowe projekty koncepcyjne ogrodów i terenów zielonych wraz z wizualizacjami, inwentaryzację terenu, waloryzację zieleni, modyfikację małej architektury.

Szczegóły oferty

Wykonuję dla Państwa następujące usługi z zakresu architektury krajobrazu:

 • Projekty ogrodów prywatnych,
 • Projekty zagospodarowania publicznych terenów zieleni – placów, skwerów, osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjnych,
 • Projekty i koncepcje terenów firmowych, szkolnych, itp.,
 • Projekty nawierzchni,
 • Projekty systemów automatycznego nawadniania,
 • Projekty elementów małej architektury – altanki, płotki, itp.,
 • Projekty elementów małej architektury – altanki, płotki, itp.,
 • Projekty i koncepcje rewitalizacji parków,
 • Projekty i koncepcje rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych,
 • Projekty placów zabaw,
 • Aranżacje tarasów i balkonów,
 • Inwentaryzacje zieleni, drzewostanu, sadów, parków itp.,
 • Projekty zieleni przy drogach,
 • Szczegółowy dobór roślin,
 • Projekty ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych,
 • Nadzór autorski nad projektami,
 • Doradztwo w zakresie architektury krajobrazu,
 • Dokumentacja fotograficzna,
 • Wizualizacje komputerowe projektu 3D.

Co otrzymasz w ramach projektu?

Każdy projekt jest inny i zasługuje na indywidualne podejście. Szczegółowy zakres omówimy podczas pierwszej rozmowy. W zależności od specyfiki i potrzeb projektu ustalimy wymaganą ilość koncepcji, wizualizacji, oraz pozostałe detale. Projekty pokazuję na tradycyjnych rzutach technicznych i koncepcyjnych. Korzystam również z najnowszych zdobyczy techniki – takich jak wizualizacje 3D lub wirtualne spaceru po Twoim ogrodzie.

Typowo w ramach projektu dostarczam:

Projekty koncepcyjne (rzut z góry wraz z legendą),
Szczegółowy opis projektu,
Wykaz roślin wykorzystanych w projekcie,
Wizualizacje komputerowe 3D,
Projekt techniczny ( kompleksowy plan roślinności ),
Projekt nawierzchni, oświetlenia, detali ogrodowych, systemu nawadniania,
Wykaz materiałów i elementów małej architektury wykorzystanych w projekcie,
Wydruk wszystkich materiałów,
Kosztorys.

Proces projektowy?

Proces projektowy ściśle zależy od specyfiki projektu. Typowo przebiega tak, jak poniżej:1

Wstpęne ustalenia

Spotkanie z Tobą na terenie inwestycji. Określamy przeznaczenie, sposób użytkowania terenu oraz Twoje oczekiwania odnośnie projektu.

2

Szkic koncepcyjny i wycena

Przygotowuję wstępny szkic koncepcyjny, oraz wycenę prac. Jeśli myślimy o projekcie podobnie – na tym etapie formalizujemy współpracę podpisując umowę.

3

Analiza

Przeprowadzenie niezbędnych analiz – nasłonecznienia, podłoża, powiązań widokowych; inwentaryzacja terenu, roślinności (niezbędny jest podkład geodezyjny), dokumentacja fotograficzna.

4

Projektowanie i wizualizacje

Opracowanie projektu/projektów koncepcyjnych w myśl ustalonych założeń. Przygotowanie rzutów z góry, wizualizacji 3D.

5

Dopracowanie koncepcji

Konsultacja i poprawki, zgłoszenie uwag i sugestii - na ich podstawie powstanie ostateczny projekt.

6

Prace końcowe

Wykonanie projektu końcowego, rysunków technicznych, spisu gatunkowego roślin wraz z rozmieszczeniem i zestawieniem ilościowym, przygotowanie informacji dotyczących technologii wykonania poszczególnych elementów małej architektury, rozmieszczenie oświetlenia i systemu nawadniania. Przygotowanie końcowych wizualizacji wraz z animacją 3D (wirtualny spacer po ogrodzie).

Projekt wykonywany w całości zdalnie?

Jeśli jest to dla Ciebie wygodniejsze, dopuszczam możliwość pracy zdalnej. Możemy kontaktować się za pośrednictwem współczesnych środków technicznych – mail, Skype, telefon.
Materiały niezbędne do wykonania projektu w trybie online to:

fotografie stanu istniejącego,
mapa poglądowa terenu bądź podkład geodezyjny z uwzględnioną zabudową i elementami stałymi,
spis oczekiwań wobec projektu.

Kontakt:


Na wszelkie wiadomości postaram się odpowiedzieć w przeciągu kilku godzin.