Park rekreacyjny

w osiedlu Ołtarzew w gmienie Ożarów Mazowiecki

Koncepcja programowo – przestrzenna obejmuje zagospodarowanie parku podworskiego o powierzchni 15 ha, położonego w województwie mazowieckim, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Na terenie parku znajdują się stawy oraz zachowały się ślady po fundamentach niewielkiego pałacyku zburzonego w trakcie II Wojny Światowej. Obecnie park współtworzy zieleń miejską. Przeważa roślinność z gatunków rodzimych: jesiony, wiązy szypułkowe, lipy drobnolistne, topole i białodrzewy oraz okazy drzew iglastych – świerk i sosna wejmutka.

Park pełni funkcje rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe oraz wystawiennicze.

Głównym wyzwaniem projektu było stworzenie przestrzeni rekreacyjnej. Zaprojektowałam boiska sportowe oraz nowy układ ścieżki rowerowej. Park wzbogaciłam o również siłownia, place zabaw, paleniska, wiaty, amfiteatr z punktem gastronomicznym.

Ważne miejsce w projekcie zajmują również elementy wodne. Zamiast mało funkcjonalnego stawu zaproponowałam kąpielisko otoczone plażą, przy której znajdują się pawilony gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz wieża widokowa. Rozbudowie uległ rów melioracyjny, który jest połączony ze stawem.

Wzdłuż głównej alei zaprojektowałam stałą ekspozycję kolekcji roślinnych. Powstał również budynek wielofunkcyjny, w którym odbywać się będą głównie wystawy rzeźb, obrazów i innych dzieł miejscowych artystów.

Dzięki tym zabiegom park podworski o powierzchni 15 ha, położony w gminie Ożarów Mazowiecki zyskał zupełnie inny - atrakcyjny charakter.


Kategoria projektu:

Data wykonania:
sierpień 2015

Udostępnij w social mediach:
Park rekreacyjny w osiedlu Ołtarzew 1 Park rekreacyjny w osiedlu Ołtarzew 2 Park rekreacyjny w osiedlu Ołtarzew 2

Pozostałe projekty

Zobacz pozostałe projekty z mojego portfolio.

Kontakt

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do mnie za pomocą poniższego formularza. Postaram się odpisać jak tylko szybko będzie to możliwe. Dziękuję!


Na wszelkie wiadomości postaram się odpowiedzieć w przeciągu kilku godzin.